Disclaimer

itdentity disclaimer

Gebruik website

De informatie op de website van ItDentity is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen voor je samengesteld. De informatie op deze website wordt bij gelegenheid aangepast. Indien je desondanks fouten op de website aantreft, of problemen ondervindt bij het gebruiken van de website, stellen wij het op prijs dat je ons hierover informeert door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan ons best doen de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Aan de informatie, die op deze website is geplaatst of die via een link op de website beschikbaar wordt gesteld (‘Content’) kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.

ItDentity is niet aansprakelijk voor:

(a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet- beschikbaarheid van de Content;

(b) schade als gevolg van het gebruik van de Content; en /of

(c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van- of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ItDentity.

De website van ItDentity bevat links naar websites van derden. Deze websites van derden hebben wij zo zorgvuldig mogelijk voor je geselecteerd, maar wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze derden, of de websites en/of servers van deze derden.

ItDentity spant zich in om haar website en de Content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van de website en/of (delen) van de Content.

Het is uitsluitend toegestaan om de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige content, die ItDentity en derden op de website aanbieden, te raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden.

Het is niet toegestaan de website en de content ruimer te gebruiken dan overeengekomen of te gebruiken op een manier die anderen, en/of ItDentity zou kunnen schaden of die het goed functioneren van de website of de content zou kunnen aantasten.

Het is verder niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de website gebruik te maken, die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak, waaronder mede begrepen – maar niet uitsluitend – de content, teksten, foto’s, logo’s, infographics, andere afbeeldingen, eventuele geluidsfragmenten en audiovisuele producties, databestanden, waaronder de lay-out en kleurencombinaties van de website rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van ItDentity of diens licentiegevers.

Het is zonder de toestemming van ItDentity of diens licentiegevers niet toegestaan (delen van) de website, de diensten en/of producten openbaar te maken of te verveelvoudigen, of anderszins te gebruiken, anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Door jou verstrekte informatie

Uiteraard doen wij alles om zo snel mogelijk te reageren maar ItDentity garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet- of te laat ontvangen en/of het verwerken daarvan. Mocht je twijfels hebben of een bericht goed ontvangen is omdat je geen (snelle) reactie krijgt, graag bellen met ItDentity: 076 5212308.

De door jouw verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy- en cookiebeleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze disclaimer en/of het Privacy- en cookiebeleid van ItDentity en/of de behandeling van persoonlijke gegevens, kun je je richten tot:

ItDentity
Roland Holststraat 18
4819 HR Breda
Nederland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T 076 5212308

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097820.

Internetbureau Breda

T 076 521 2308
M 06 10 48 06 48
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kvk 20097820

Privacy- en cookiebeleid
Disclaimer